Mieste (Vilnius) nuo 1 €

Minimali kaina (įskaičiuota 1 min. ir 0.9 km) — 1 €
Minimali kaina  — ne daugiau kaip 1 €
Nemokamas laukimas — 3 min.
Mokamas laukimas  — ne daugiau kaip 0,25 €/min.
Toliau mieste — ne daugiau kaip 0,25 €/km,ne daugiau kaip 0,1 €/min.
Kelionės kaina už miesto ribų
ne daugiau kaip 0,54 €/km
Laukimas kelionės metu 
ne daugiau kaip 0,25 €/min.

Taksi įmonių paslaugų įkainiai gali skirtis. Nurodyta didžiausia paslaugų kaina, neatsižvelgiant į koeficientą „Piko valandos“.

Konkrečios kelionės kaina, kurią nurodoYandex.Taxi arba programėlė, gali kisti, priklausomai  nuo taksi įmonės įkainių, kelionės tikslo keitimo pradėjus važiuoti, sustojimų keleivio prašymu ir kitais atvejais.

Kelionės kaina gali būti padidinta taikant koeficientą „Piko valandos“ atvejais, nurodytais Naudojimosi paslauga sąlygose.

Mokamas atšaukimas taikomas atšaukus užsakymą tada, kai užsakytas automobilis jau atvažiavo arba kai klientas nepriėjo prie atvykusio automobilį. Atšaukimo kaina prilyginama kelionės kainai – už laikotarpį nuo tada, kai automobilis atvyko į paėmimo tašką, ar nuo užsakymo informacijoje nurodyto paėmimo laiko (atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau) iki užsakymo atšaukimo. Jis taip pat gali būti prilygintas paėmimo kainai (jei taikoma) arba minimaliai konkretaus įkainio kainai. Mokamo užsakymo į oro uostą atšaukimo atveju taikomi miesto įkainiai, o atšaukimo kaina prilyginama paėmimo už miesto ribų įkainiui. Bendra atšaukimo kaina jokiu būdu negali viršyti dešimt minučių trukusios kelionės kainos (įskaitant nemokamą laukimo laiką pagal nustatytą įkainį, jei taikoma).

Įkainis galioja iki 28.09.2021.