Mieste (Vilnius) nuo 1,8 €

Minimali kaina (įskaičiuota 1 min. ir 0.5 km) — 1,8 €
Minimali kaina  — ne daugiau kaip 1,8 €
Nemokamas laukimas — 3 min.
Mokamas laukimas  — ne daugiau kaip 0,12 €/min.
Toliau mieste — ne daugiau kaip 0,54 €/km,ne daugiau kaip 0,18 €/min.
Kelionės kaina už miesto ribų
ne daugiau kaip 0,58 €/km
Kelionės kaina už miesto ribų
ne daugiau kaip 0,18 €/min.
Laukimas kelionės metu 
ne daugiau kaip 0,12 €/min.

Taksi įmonių paslaugų įkainiai gali skirtis. Nurodyta didžiausia paslaugų kaina, neatsižvelgiant į koeficientą „Piko valandos“.

Konkrečios kelionės kaina, kurią nurodoYandex.Taxi arba programėlė, gali kisti, priklausomai  nuo taksi įmonės įkainių, kelionės tikslo keitimo pradėjus važiuoti, sustojimų keleivio prašymu ir kitais atvejais.

Kelionės kaina gali būti padidinta taikant koeficientą „Piko valandos“ atvejais, nurodytais Naudojimosi paslauga sąlygose.

Mokamas atšaukimas taikomas atšaukus užsakymą tada, kai „Yandex.Taxi“ užsakytas automobilis jau atvažiavo arba kai naudotojas neįsėdo į atvykusį automobilį. Mokamo atšaukimo kaina skaičiuojama taip pat, kaip kelionės kaina – už laikotarpį nuo tada, kai automobilis atvyko į paėmimo vietą, ar nuo užsakymo informacijoje nurodyto paėmimo laiko (atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau) iki užsakymo atšaukimo. Taip pat gali būti pritaikyta mokamo paėmimo kaina (jei taikoma). Mokamo užsakymo į oro uostą atšaukimo atveju taikomi miesto įkainiai, o atšaukimo kaina skaičiuojama pagal paėmimo už miesto ribų įkainius. Bendra atšaukimo kaina jokiu būdu negali viršyti dešimt minučių trukusios kelionės kainos (įskaitant nemokamą laukimo laiką pagal nustatytą įkainį, jei taikoma).

Įkainis galioja iki 27.10.2020.